Lampone wiress & tools - Proizvodnja - žice i žičani proizvodi
ŽICE i ŽIČANI PROIZVODI  - PRIVEZNI ELEMENTI
Proizvodnja - žice i žičani proizvodi, pletiva, ograde, kapije, metalna užad, sajle, specijalne žice, priveznice, gipke osovine, ekseri, mreže
PLETIVA
POCINKOVANI ZATEZAČ
POCINKOVANI ZATEZAČ
POCINKOVANI ANKER
PLASTIFICIRANI ZATEZAČ
POCINKOVANI ANKER
POCINKOVANE GOLE PRITKE
PLASTIFICIRANI ZATEZAČ
POCINKOVANE GOLE PRITKE
GRIPLE
GRIPLE
FIKSATOR
FIKSATOR
AUTOMAT ZA VEZIVANJE
AUTOMAT ZA VEZIVANJE
KUKA SA OSIGURAČEM
KUKA SA OSIGURAČEM
UŠKA
UŠKA
ŠKOPAC
ŠKOPAC
NATEZNI VIJAK
NATEZNI VIJAK
ZATEZNICA
ZATEZNICA
STEGA ZA UŽE
STEGA ZA UŽE
ALUMINIJUMSKA ČAURA
ALUMINIJUMSKA ČAURA
POCINKOVANI LANAC
POCINKOVANI LANAC
OKASTA MATICA
OKASTA MATICA
OKASTI VIJAK
OKASTA MATICA
OPRUŽNI KARABINJER
OPRUŽNI KARABINJER
VATROGASNI KARABINJER
VATROGASNI KARABINJER
KARABINJER VRTULJAK
KARABINJER VRTULJAK
BRZA SPOJNICA
KARABINJER VRTULJAK
d.o.o LAMPONE  Serbia, 21470 Bački Petrovac,  Industrijska zona bb
Tel./Fax: +381 21/ 780-100, 780-454,  780-069, 780-072, 780-064, 780-052
E-mail: lampone@lampone.rs
nazad
gore
nazad