Put razvoja fabrika Doo "Lampone" započinje 07.03.1996. godine u službenim prostorijama fudbalskog kluba "Slavija" u Novom Sadu.

    Sam početak rada zasniva se na uvozu opreme i materijala neophodnih za rad elektro sistema, trgovinom žice i žičanih proizvoda. Vremenom, kako se posao razvijao, kompanija ostvaruje stalnu težnju za sopstvenom proizvodnjom i 1999. godine sagrađen je poslovni objekat na Novosadskom putu, a proizvodnja smeštena u Mali Iđoš. U tom periodu nastaje fabika za proizvodnju žice i žicanih proizvoda, trgovina niskougljeničnim i visokougljeničnim žičama, trgovina za elektroprivredu.
   
Kupovinom fabrike "Agrotehna" u Sremskim Karlovcima 2003. godine, dogodila se nova promena,  gde je objedinjena fabrika. Na istom mestu nalazila se proizvodnja i upravna zgrada.
   
Najveća promena, dogodila se kupovinom fabrike u Industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu 2008. godine, gde je objedinjeno 14 godina rada tada se u proizvodni program uvodi i pogon "Teleoptik-a" iz Zemuna, čime je proširena delatnost za proizvodnju gipkih osovina i metalnih užadi (sajli).  Danas, u fabričkom posedu nalazi se upravna zgrada sa opremljenim kancelarijskim prostorom, tri proizvodne hale, pet magacina za skladištenje repromaterijala i gotovih proizvoda, kao i restoran.

    Osnovna delatnost proizvodnog programa jeste:
I    Niskougljenični program
II    Visokougljenični program
III    Trgovina materijala neophodnih za rad i funkcionisanje elektroprivrede

POLITIKA KVALITETA "LAMPONE" DOO

obuhvata sledeća načela:

1. stalno preispitivanje našeg sistema menadžmenta kvalitetom i poboljšavanje njegove efikasnosti i efikasnosti radi neprestanog napretka naše organizacije uz svesnost u odgovornosti za isto od strane našeg najvišeg rukovodstva
2. prepoznavanje i zadovoljenje zahteva i očekivanja naših korisnika
3. stvaranje i negovanje partnerskog odnosa sa našim komitentima u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa
4. očuvanje i razvijanje našeg položaja i prepoznatljivog poslovnog imidža na tržištu
5. očuvanje našeg ugleda putem poslovanja uz puno pridržavanje ugovorenih i drugih prihvaćenih poslovnih obaveza, kao i putem prisustva na tržištu proizvodima pouzdanog i garantovanog kvaliteta
6. poslovanje uz dosledno pridržavanje svih propisa važeće pravne regulative, domaćih i svetskih standarda, kao i savremene zaštite radne i životne okoline
7. rad na uvodenju sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda JUS ISO 9001
8. kontinuirano obnavljanje opreme i svih ostalih delova infrastrukture, kao i stalno poboljšavanje uslova rada i zdrave radne atmosfere radne organizacija
9. permanentno podizanje kvaliteta rada naših zaposlenih uz njihovu stalnu edukaciju
10. obezbedenje efikasne motivacije i stimulacije naših zaposlenih na bazi ostvarenih efekata i uspešnosti rada

Lampone - proizvodnja žice i metalnih proizvoda
Lampone wiress & tools - Proizvodnja - žice i žičani proizvodi
Proizvodnja - žice i žičani proizvodi, pletiva, ograde, kapije, metalna užad, sajle, specijalne žice, priveznice, gipke osovine, ekseri, mreže
d.o.o LAMPONE  Serbia, 21470 Bački Petrovac,  Industrijska zona bb
Tel./Fax: +381 21/ 780-100, 780-454,  780-069, 780-072, 780-064, 780-052
E-mail: lampone@lampone.rs